Služba osobní dozimetrie

pro osobní monitorování radiačních pracovníků vystavených riziku zevního ozáření fotony, elektrony a neutrony v souladu s programem monitorování a platnou legislativou.

VF Nuclear

Služba osobní dozimetrie

Služba osobní dozimetrie slouží k stanovování osobních dávek sledováním, měřením a hodnocením zevního ozáření osobními dozimetry.

Služba zajišťuje komplexní osobní monitorování zahrnující:

  • doručování osobních dozimetrů jednotlivým odpovědným pracovníkům,
  • příjem dozimetrů po skončení monitorovacího období,
  • vyhodnocení dozimetrů v akreditované laboratoři osobní dozimetrie VF, a.s.,
  • konzultace a spolupráce při řešení nestandardních situací,
  • zasílání osobních údajů a osobních dávek do „celostátního registru profesních ozáření“ (CRPO) a „centrálného registra dávek pracovníků“ (CRD),
  • online platforma WEB-SOD vám umožní – zavádět, ukončovat a provádět změny v monitorovaných osobách, přehledně zobrazit naměřené dávky, exportovat data...
více než 10 let
poskytuje služba osobní dozimetrie podporu pracovníkům s ionizujícím zářením
podpora 24/7
pomocí online platformy WEB-SOD

Certifikace

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Všechny naše dozimetrické služby jsou schváleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a akreditovány Českým akreditačním institutem (ČIA).