Neutrony

Neutronová dozimetrie

Stopové detektory pevné fáze PADC (CR-39)
  • Monitorování zajišťujeme stopovými detektory pevné fáze PADC (CR-39).
  • Neutronové dozimetry jsou součástí celotělového dozimetru.
  • Neutronové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
  • Standardní perioda monitorování - 1 měsíc nebo 3 měsíce.
  • Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.

Rozsah měření

Záření Rozsah měření
Neutrony 0,2 mSv ≤ Hp(10) ≤ 250 mSv

Rozsah energií

Záření Rozsah měření
Neutrony 0,040 – 40 MeV