X ray, Gama, Beta

Celotělová dozimetrie

Moderní technologie OSL – Opticky Stimulovaná Luminiscence

Využívá moderní technologii OSL (Opticky Stimulovanou Luminiscenci).

  • Vyhodnocení je nedestruktivní, dovolující opakované měření pro verifikaci naměřené dávky.
  • Nízký fading umožňuje vyhodnocení i po dlouhé době.
  • Standardní perioda monitorování: 1 měsíc (prac. kategorie A i B) 3 měsíce (prac. kategorie B)
  • Dozimetry nevyžadují další manipulaci na pracovišti, jsou přímo připraveny k použití.
  • Element Imaging umožňuje určit, zda se jedná o jednorázové nebo dlouhodobému ozáření.
  • Barevné odlišení monitorovacích období (6 barev - měsíční, 4 barvy - kvartální).
  • Barevné rozlišení pro dozimetry pod/nad zástěru – omezuje záměnu umístění.
  • Možnost volby připevnění dozimetru – klips/spínací špendlík (vhodné pro dozimetr pod stínící zástěru).
  • Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.

Rozsah měření

Záření Rozsah měření
X ray, Gama 0,05 mSv ≤ Hp(10) ≤ 10 Sv
X ray, Gama, Beta 0,05 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv

Rozsah energií

Záření Rozsah měření
X ray, Gama 0,016–6 MeV (Emax = 18 MeV)
Beta 0,25–1,0 MeV (Emax = 2,5 MeV)