X ray, Gama, Beta

Prstová dozimetrie

Termoluminiscenční dozimetry k nošení na prstu
  • Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v pouzdrech určených k nošení na prstu.
  • Prstové dozimetry jsou ve 4 velikostech – individuální přizpůsobení.
  • Standardní perioda monitorování – 1 měsíc nebo 3 měsíce.
  • Barevné odlišení monitorovacího období (modrá – liché měsíce, červená – sudé měsíce).
  • Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.

Rozsah měření

Záření Rozsah měření
X ray, Gama, Beta 0,1 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv

Rozsah energií

Záření Rozsah měření
X ray, Gama 0,015 – 8 MeV
Beta >0,15 MeV