X ray, Gama

Oční čočka

Termoluminiscenční dozimetry k nošení na čelence
  • Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v pouzdrech určených k nošení na čelence mimo zorné pole.
  • Standardní perioda monitorování - 1 měsíc nebo 3 měsíce.
  • Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.
  • Barevné odlišení monitorovacích období (6 barev).

Rozsah měření

Záření Rozsah měření
X ray, Gama 0,1 mSv ≤ Hp(3) ≤ 10 Sv

Rozsah energií

Záření Rozsah měření
X ray, Gama 0,030 – 1,3 MeV