Radiační ochrana

 • Zajištění služby dohlížející osoby v souladu s platnou legislativou
 • Vypracování nebo aktualizace provozní dokumentace
 • Provádění zkoušek provozní stálosti v souladu s doporučeními SÚJB
 • Vypracování místních radiologických standardů v souladu s MZ ČR
 • Externí klinický audit
  • radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie
  • nukleární medicíny
  • radioterapie
 • Interní klinický audit
 • Školení ze zásad radiační ochrany
 • Odborná příprava registrantů
 • Kurzy na získání zvláštní odborné způsobilosti
 • Kompletní poradenství o oblasti radiační ochrany